Anasayfa

"Avukatın bağımsızlığını karakterize eden Piero Calamandrei’ın bir hayli ün kazanan benzetmesi şöyledir: Campaigne’in Londra National Gallery’de bulunan bir tablosu birbirleriyle konuşmakta olan üç kardinale resmetmektedir. Kardinallerden biri cepheden, diğeri sol profilden, sonuncusu ise sağ profilden resmedilmiştir. Görünürde üç farklı kişi olan kardinallerin hepsi aslında Kardinal Richelieu’dur.
Calamandrei’a göre, hakikat; cepheden, soldan veya sağdan bakılmasına göre değişecektir. Şu halde, avukatlar, hakikati yargılamada müvekkillerinin bakış açısına göre tasvir edeceklerdir. Böylece hakim, hakikati cepheden görmek imkanına kavuşacaktır. İşte avukat bu nedenle bağımsızdır."

 

Bu web sitesinde yer alan bilgiler  genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde herhangi bir özel bir durum ya da konu için hukuki ya da ticari bir görüş veya mütalaa niteliği taşımamaktadır.
Bu web sitesindeki bilgilerin kullanılması sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan, kayıptan veya belge ve dökümanlaragelebilecek zararlardan  sorumlu tutulamaz.